Allt du behöver veta om hundar

Hundens historia – hundens sinnen och dess framtid hos människan

Hunden har sinnen som människan inte helt kunnat förstå vidden av ännu, men eftersom människan av naturen är vetgirig pågår ständigt forskning runt detta. Hundens framtid hos människan kommer precis som historiskt sett vara bunden till människans användning och syfte med hunden som art.

Hundens sinnen, luktsinne och hörsel är framstående

Hundar har ett helt fantastiskt luktsinne som ger hunden möjlighet att lukta sig till saker som människan inte ens kan ana med sitt luktsinne. Dess kapacitet är beroende av biologiska sensorer för vad man kan se som ett oändligt antal molekyler och substanser som har egna doftspår. Det finns idag hundar som används som spårhundar för knark, mögel, kantareller eller cancer. Redan tidigt i hundens historia hos människan användes hunden till att spåra upp byten, för att senare känna doften av rovdjur när hunden vaktade boskap eller upptäcka gömda fiender när soldater använde sig av hundar i strid. Vid det sistnämnda använder sig hundarna än idag av både luktsinne och hörsel.

Hundens framtid hos människan

Samhället tar alltmer hundens tjänster på allvar. Man har lärt sig mer om hundars kognitiva egenskaper, sinnen och inlärningsförmåga. Detta har medfört att hundar används i allt större utsträckning som servicehundar för funktionsnedsatta, blinda eller för personer med exempelvis epilepsi eller diabetes där hunden kan känna av när den behöver varna sin ägare för att det är något som ägaren behöver vara uppmärksam på.

Dock kommer de flesta hundar också i framtiden troligen att vara sällskapshundar, då man sett att människors livskvalitet bedöms höjas av hundar. Valet av hundraser kommer troligt att göras efter människornas livsmiljöer. Hos Naturhistoriska museet ser man hundens framtid i samhället som positiv. Beteendeanpassningar genom specifik avel kommer troligen att äga rum även i framtiden så att hundarna passar in i den miljö människorna lever i.